Plant et træ,

Panama

Hver eneste ton offset resulterer i, at der bliver plantet 2,75 træer i et område på 25 m2. Derudover beskyttes i tillæg et område på 14 m2. (I alt 25 + 14,2 m2) 

Siden projektets start, er der plantet over 9,3 millioner.

Projektet dækker et areal på 133 km2 (13.242 ha) - hvilket svarer til arealet på 18.600 fodboldbaner.

15 truede arter hører hjemme i dette område.

Jord, der oprindeligt var skovarealer, men senere  senere blev brugt til omfattende kvægavl, er genplantet med hovedsagelig lokale træarter og gradvis omdannet til blandede skove. Projektet sørger for bæredygtig træproduktion og kakaodyrkning; der beskytter biodiversitet og gendanner et sundt skovøkosystem.

Trees - soon to be planted
baumschule-forestfinance_4523510281_o_34
arvores_video.jpg
amarillos_4524136076_o_35027862465_o.jpg
baumschule-panama_35000751181_o.jpg
cacaofrchte_35000748281_o.jpg
setzlinge-des-amarillo-terminalia-amazon
madera-fina-2010-aufgeforstet-1995_44448
setzlinge-in-der-baumschule_34966960372_
madera-finca_34745201790_o.jpg
leguan_34321483873_o.jpg
48820882232_b14f904b3e_k.jpg
48820802972_aceaa5a75a_k.jpg
50036249518_7db00e4c34_b.jpg
48820784822_f790f19111_k.jpg
48820335318_f606ed3400_k.jpg
48820273938_6d44407bbf_k.jpg
48820697446_45b37914e1_c.jpg
48820590066_4e7b7aabfb_k.jpg
48820300753_aa966145ce_k.jpg
48820289663_296c7ccb07_k.jpg
42706133065_3db115297b_k.jpg
29740277058_be2ef2d6d4_k.jpg
8432328561_8a0ad43c26_k.jpg
28722704627_c2edaa9d33_k.jpg
29740268468_5773d78b57_k.jpg
7160502933_9269d29d53_k.jpg
7345713638_670871cf77_k.jpg
8432343069_ae00ce243c_k.jpg
E_SDG_inverted_CMYK-01.jpg
E_SDG_inverted_CMYK-04.jpg
E_SDG_inverted_CMYK-08.jpg
E_SDG_inverted_CMYK-12.jpg
E_SDG_inverted_CMYK-13.jpg
E_SDG_inverted_CMYK-15.jpg

Areal: 13.242 hektar. (beplantningsareal: 8.450 hektar)

Reduktion af 2.111.508 tCO2eq verificeret i 2019.

4.500 hektar fredet område beskyttet.

Flere detaljer:

Bæredygtig skovforvaltning og kakaoproduktion giver beskæftigelsesmuligheder og forbedrer derfor den økonomiske og sociale situation for landdistrikter og familier. Desuden hjælper projektet med at fremme gensidig læring og videnoverførsel.
Dette projekt har været et af de første i køen, der er certificeret med succes under den anerkendte Gold Standard for arealanvendelse og skovbrugsprojekter; kakaoproduktionsområderne har været de første landbrugsskovsystemer, der er certificeret under Gold Standard.

Key%20facts%20%2C%20phrase%20written%20w

Sociale fordele:

  • Fast beskæftigelse og ordentlige arbejdsforhold for lokalsamfundene (per d.d.  er der skabt 150 jobs)

  • Bæredygtige indtægtskilder: salg af certificeret tropisk træ, co2 kreditter og kakao.

  • Støtte til lokale skoler med økonomiske programmer og undervisningsmateriale.

Økologiske værdier:

  • Genplantning med 20 oprindelige træarter og beskyttelse af mere end 30 andre træarter

  • Biodiversitet “hotspot” - hjemsted for 15 truede og sårbare dyrearter, herunder brothalsede dovendyr og anteater

  • > 25% af projektarealet er under særlig beskyttelse som bevaringsområde

  • Oprettelse af økologiske korridorer mellem forskellige projektsteder

køb offset

plant et træ, panama